FINALE

Start | Contact | Vraagbaak

Garanties & beŽindiging

Standaard hebben gebruikers van de software een garantie van tenminste 5 (vijf) jaar op het kostenloos oplossen van fouten, gebreken en/of tekortkomingen zoals deze door een gebruiker geconstateerd worden tijdens het gebruik van de software.
Uiteraard verwijzen wij volledigheidshalve naar de licentievoorwaarden. (Zie ook: Contact)