FINALE

Start | Contact | Vraagbaak

BeŽindiging gebruik FINALE

Actie Reactie
a. Stoppen Wanneer u, om welke reden dan ook, het financiële pakket, binnen 4 (vier) weken na aanschaf, niet meer wenst te gebruiken dan storten wij het betaalde bedrag terug!
b. Verwijdering gegevens Wanneer de onder punt a. geschetste stiuatie zich voordoet zullen wij direct alle gegevens van u(w) (bedrijf) uit de administratie verwijderen (uitgezonderd de factuur i.v.m. voorschriften van de Belastingdienst).
c. Beëindiging werking pakket Na het bereiken van de expiratiedatum zal de software automatisch uitgeschakeld worden!